Nyheter

Årsmøte 2024

Årsmøtet vil bli avholdt 22 februar kl 19:30 i Sig Halvorsens lokaler på Tau

 

Saksliste 2024

Årsberetning 2023

Resultatrapport 2023

Balanserapport 2023

Budsjett 2024

Aktivitetsplan

Sak 11 - Kontingent - OPPDATERT

Organisasjonsplan

Organisasjonskart

Lovnorm

Statutter klubbmersterskap dressur

Statutter klubbmesterskap kjøring

 

Klubbklær

Om du ønsker klær med klubblogo på kan dette bestilles her:

Hesteprodukter klubbklær


I tillegg til de klubbklær som klubben har i sitt sortiment, kan du også bestille Kingsland- produkter med vår logo på:
Kingsland klubbklær

Årsmøte 2023

Årsmøtet ble avholdt 01.03.2023 i lokalene til Sig. Halvorsen, Tau.

For informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Ryfylke Hestesportklubbs lov som ligger både på facebook og her på hjemmesiden vår. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Guro Inderberg kontaktes på e post leder@ryfylkehestesport.no

 

Årsmøtereferat 2023

Sakliste

Årsberetning
Aktivitetsplan
Regnskap- resultatrapport
Balanserapport
Organisasjonsplan
Organisasjonskart
Lovnorm
Statutter klubbmesterskap dressurridning
Statutter klubbmesterskap kjøring

Velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen

styret

 

 

Vi har skiftet navn!

På årsmøtet 2022 ble det vedtatt at klubben skal skifte navn fra Strand Hestesportklubb til Ryfylke hestesportklubb.
Navneskiftet ble vedtatt fordi klubben ønsket et navn som bedre reflekterer at vi er en klubb for hele Ryfylke- regionen.

Etter hvert vil det også bli mulig å bestille klubbtøy med den nye logoen vår på.

Årsmøte 2022


Styret innkaller herved til årsmøte i Strand Hestesportklubb.


Årsmøtet avholdes den 08.03.22 kl 19:30 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strandhestesport.no og klubben sin Facebookside.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Til medlemmer i Strand Hestesportklubb
03.02.22 Jørpeland

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Strand Hestesportklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 03.02.22

 

Årsmøtet avholdes den 08.03.22 kl. 19.30 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

 

Sak 1:Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 2: Velge dirigent

 

Sak 3: Velge protokollfører

 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 

Sak 5: Godkjenne innkallingen

 

Sak 6: Godkjenne sakslisten

 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

 

Sak 10: Behandle forslag og saker


10.1 Fastsette nivå for klubbmesterskap i dressurridning
10.2 Fastsette nivå for klubbmesterskap i kjøring
10.3 Navneendring på klubben til Ryfylke Hestesportklubb


Sak 11: Fastsette medlemskontingent

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

 

Sak 13:Behandle idrettslagets organisasjonsplan

 

Sak 14:Foreta følgende valg:

14.1 Styret:
         - Leder

         - Nestleder

         - 2 styremedlemmer

         - 2 varamedlemmer

14.2 Valgkomité: 

          - Leder

          - Medlemmer

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

- Idrettslagets årsberetning
Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning
Regnskap

- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
Saker

- Styrets forslag til budsjett
Budsjett

- Valgkomiteens innstilling
Valgkomittens innstilling


Med vennlig hilsen
styret i Strand Hestesport

 

Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Strand Hestesportklubb.

Årsmøtet avholdes den 07.02.19 kl 19:00 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.01.19 til sekretaer@strandhestesport.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strandhestesport.no og klubben sin Facebookside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Til medlemmer i Strand Hestesportklubb
01.02.18 Jørpeland

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Strand Hestesportklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 16.12.17

Årsmøtet avholdes den 08.02.18 kl. 19.00 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Tilbud om medlemskap til elever ved Forus Travskole
10.2 Klubbmesterskap i kjøring
10.3 Eget klubbanlegg
10.4 Distanseritt
Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13:Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14:Foreta følgende valg:

14.1 Styreleder

14.2 Nestleder

14.3 Øvrige styremedlemmer

14.4 Varamedlemmer

14.5 To revisorer

14.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.7 Leder av valgkomiteen

14.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

14.9 Varamedlem til valgkomiteen

Vedlagt følger følgende dokumenter:

- Idrettslagets årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

- Styrets forslag til budsjett

- Styrets forslag til organisasjonsplan

- Valgkomiteens innstilling

- Styrets innstilling til ny valgkomité

Med vennlig hilsen
styret i Strand Hestesport

Saksliste:
saksmliste_rsm_te_2018.docx
Årsmelding:
_rsmelding_strand_hestesport_2017.docx
Innkomnesaker:
innkomnesaker_til_rsm_te_2018.docx
Busjett 2018:
sksk_budsjettforslag_2018_2.docx
Valg 2018:
valg_2018.docx
Aktivitetsplan 2018
aktivitetsplan_2018.docx
Organisasjonsplan
organisasjonsplan_shsk.docx

Årsmøte 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Strand Hestesportklubb.

Årsmøtet avholdes den 08.02.18 kl 19:00 i lokalene til Sig. Halvorsen på Tau.
Adresse: Ryfylkevegen 1988, 4120 Tau.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.01.18 til post@strandhestesport.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.strandhestesport.no og klubben sin Facebookside.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

21.02.2017 Årsmøte 2017

Nesten 20 medlemmer som møtte på årsmøtet denne gangen! Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent, så nå blir det innkjøp av dressurrail 
Vi gleder oss til et aktivt år med dere!

Årsmøtereferat blir lagt ut her så snart det er underskrevet og klart!

15.03.2016 Medlemsregistrering

Etter våre nye vedtekter skal klubben fra 2016 ha elektronisk medlemsregister.

Vi ber derfor om at alle våre medlemmer som ikke allerede har gjort det, om å gå inn på www.minidrett.no og registrerer medlemsskapet sitt i klubben der.

Har du ikke profil på minidrett eller trenger hjelp, ta kontakt med kasserer så hjelper hun deg gjerne.

E post: kasserer@strandhestesport.no

Tlf: 970 89 419

14.03.2016 Forsikring for medlemmene våre

Strand Hestesportsklubb har fra 01.03.2016 tegnet kollektiv ulykkesforsikring med IF for våre medlemmer.

Dette er en kollektiv ulykkesforsikring som dekker våre medlemmer med inntil 300.000,- når medlemmene er ute og konkurrerer og ved treninger arrangert av
Strand hestesportklubb.

For barn under 13 år gjelder Idrettsforbundet sin barneidrettsforsikring.