Støttemedlem

Bli støttemedlem i Strand Hestesportklubb!

Dersom du ikke er aktiv med hest selv, men ønsker å støtte arbeidet til Strand Hestesportklubb, åpner vi nå for støttemedlemskap. I korte trekk støtter du da vårt iherdige arbeid med å fronte hestesporten i Strand kommune. Vi ønsker at barn, unge og voksne skal ha mulighet til å velge hest, ridning og kjøring som en fritidsaktivitet på lik linje med andre fritidsaktiviteter.

Vi jobber med utdanning av ryttere og kusker på alle nivåer, samtidig som vi jobber for at hestemiljøet skal ha gode og tilgjengelige treningsanlegg i kommunen vår.

INNMELDING:

Betal kr. 100,- til kontonummer 3205.20.14823 og send en e-post med kontaktinformasjon til kasserer@strandhestesport.no.
Kontaktinformasjon må inneholde navn, fødselsdato og adresse til alle personer i husstanden.
Merk e-posten "støttemedlem".

OBS!
Dette medlemskapet gir IKKE stemmerett ved årsmøte, Hestesport, forsikring, mulighet til å starte stevner eller tilgang til medlemspriser på kurs.